Certificaat Veilige School Rotterdam

3 april 2014

De Lucia Petrus mavo en de Toorop Mavo ontvangen certificaat Veilige School Rotterdam.
Sinds het schooljaar 2012-2013 kent Rotterdam het certificaat Veilige School Rotterdam. Een certificaat waarmee scholen laten zien dat hun veiligheidsbeleid ver uitsteekt boven de landelijke norm: de betrokken scholen en de gemeente Rotterdam hebben besloten om eisen op te nemen die verder gaan dan de huidige landelijke norm.

Wat is de meerwaarde van het certificaat?
Het certificaat toont aan dat een school een integrale aanpak heeft om alle leerlingen een veilige omgeving te bieden. De school beschikt over een netwerk in de stad en in de wijk, om problemen aan te kunnen. Van de juiste zorgverlener tot de wijkagent, van de leerplichtambtenaar tot de lokale winkelier, zij spelen allemaal een rol in de veiligheid van jongeren én hun omgeving.

De Toorop Mavo wordt gecomplimenteerd met het feit dat de school zich zeer bewust is van de vele aspecten die met veiligheid te maken hebben en daar ook structureel en grondig werk van maakt. De samenwerking met de externe partners wordt zeer goed bevonden. Op de school heeft men oog voor elkaar en verbetert zaken als die niet kloppen.

Lucia Petrus mavo
De Lucia Petrus Mavo heeft tijdens de audit laten zien dat zij op alle onderdelen van het Rotterdam beoordelingskader over veiligheid serieus werk maakt van de veiligheid voor leerlingen, personeel en al haar overige partners. De school heeft in korte tijd al veel resultaten bereikt. De school heeft een belangrijk bewustwordingsproces achter de rug waardoor veiligheid expliciet een thema is geworden dat gepland, beschreven, uitgevoerd en gemonitord wordt.

Meer informatie over het certificaat: www.rotterdam.nl/veiligeschool

Top