LMC-scholen ondertekenen onderwijspact

15 oktober 2014

52 VO-scholen, waaronder vijf LMC-scholen (Cosmicus College, Havo/vwo voor Muziek en Dans, Het Lyceum Rotterdam, Sint-Montfort College en de Theaterhavo/vwo) ondertekenden deze verklaring samen met Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas Moore Highschool.

De onderwijsinstellingen gaan de komende jaren werken aan een aanpak, zodat de overgang van leerlingen naar het hbo wordt verbeterd. Het doel hiervan is om het studiesucces te vergroten en de uitval te reduceren.

Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van concrete instrumenten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), vakinhoudelijke aansluiting en hbo-vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn een doorstroomportfolio en een verbeterde inzet van het profielwerkstuk.

Vakinhoudelijke uitwisseling tussen docenten van voortgezet onderwijs en hbo moet ervoor zorgen dat het onderwijs beter op elkaar aansluit. De scholen willen ook van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen. Op donderdag 13 november vindt de eerste van de drie gezamenlijke werkconferenties plaats.

Top