Twee Excellente LMC-scholen

19 januari 2016

De TooropMavo is voor het vierde jaar een Excellente school en PrO-Schietbaanstraat dit jaar voor het eerst. Een onafhankelijke jury beoordeelt of een school het predicaat verdient. Alleen jarenlange goede onderwijsresultaten zijn daarvoor niet voldoende. Ook moet de school excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt, bijvoorbeeld met een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen of een innovatief onderwijsaanbod. Het excellentieprofiel is datgene waar de school in uitblinkt en dat relevant is voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingen van de school.

LMC Praktijkonderwijs Schietbaanstraat 
De school heeft met haar excellentieprofiel gekozen voor toeleiding naar arbeid. Daarmee heeft de school een goede keuze gemaakt. In alle geledingen wordt deze keuze als positief ervaren. De school is trots op wat ze met deze leerlingen bereikt. De hoogtepunten van de leerlingen zijn uitgegeven in het boekje Talent in praktijk. Inspirerende verhalen van LMC Praktijkonderwijs Schietbaanstraat Rotterdam. Het boekje is exemplarisch voor de wijze waarop de school werkt: trots bij de leerlingen, om ze wat kunnen en omdat ze dat ook kunnen laten zien. 
Juryrapport > >

TooropMavo 
De school is toegespitst op de behoeften van de leerlingen door onder andere intensieve begeleiding en veel (creatieve examen)vakken voor de niet talige leerlingen. Met een uitstekende leerlingbegeleiding en een uitgebreid aanbod van creatieve vakken bevordert de school het welbevinden en het succes van leerlingen die te kampen hebben met gedrags- en/of leerproblemen. Docenten zijn erg betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De leerlingen kunnen hun opmerkingen en ideeën met de directie delen in de leerlingenraad en via klankbordgroepen. De betrokkenheid van de ouders wordt met succes gestimuleerd. Juryrapport > >

bron: http://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/1263/Zeven-Rotterdamse-scholen-krijgen-predicaat-excellent/

http://www.onderwijsinspectie.nl/publicaties/2016/01/excellente-scholen-2015-2017.html

 

Top