LMC verwelkomt nieuwe voorzitter College van Bestuur

1 juli 2016

De Raad van Toezicht van het onderwijsbestuur LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam is verheugd te kunnen meedelen, dat per 1 oktober 2016 is benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur de heer Marc Otto. Marc Otto volgt de huidige voorzitter van het College van Bestuur, de heer Marcel van der Knaap, op. Zoals bekend heeft de heer Van der Knaap aangegeven per 1 oktober te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor LMC Voortgezet Onderwijs.

Marc Otto verruilt zijn functie als lid van het College van Bestuur van het ROC Deltion College te Zwolle voor de functie als voorzitter College van Bestuur LMC Voortgezet Onderwijs.
In zijn functie als lid  College van Bestuur van het ROC Deltion College heeft Marc zich zowel intensief beziggehouden met de bedrijfsorganisatie als met onderwijs. 
Voor zijn functie als lid van het college werkte Marc bij VOS/ABB, de belangenbehartiger en dienstverlener van het onderwijs als directeur Bedrijfsvoering.

Voor Marc is zowel de stad Rotterdam in al haar facetten, als het Rotterdamse voortgezet onderwijs meer dan een uitdaging. 
De Raad van Toezicht en de geledingen in de organisatie spreken het volste vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter en hopen samen met hem de positieve ontwikkelingen van LMC Voortgezet Onderwijs zowel intern als extern verder te continueren.

Top