Strategievideo's

16 november 2018

Alle LMC-scholen delen met elkaar dezelfde speerpunten. Welke '7 strategische pijlers' dat zijn, kun je bekijken in de onderstaande video's. LMC-collega's nemen je hierin mee in hun verhalen uit de praktijk. Bekijk de video's (deel 1 en deel 2) hieronder:

Samen groeien - deel 1

Samen groeien - deel 2

Top