Montfort College: Dalton in oprichting

8 januari 2019

Vorig schooljaar is Montfort College begonnen met het Inclusieve Rooster. Leerlingen hebben laten zien dat ze heel goed zelfstandig kunnen werken maar ook in groepjes kunnen werken. Ook bieden de ingeroosterde huiswerkuren een kans de leerlingen te begeleiden in het aanleren van planningsvaardigheden en leer-strategieën. Het programma RTTI-online waar de school al een aantal jaren mee werkt, is een goede ondersteuning en sluit mooi aan bij de opvatting dat Montfort College zich ontwikkelt van een lesinstituut naar een leergemeenschap.

Montfort heeft al veel Daltonelementen, zoals de keuzelessen en het peercoachen. Elementen waar de school trots op is en die de school verder wil uitbouwen.

Het Montfort-team is inmiddels actief bezig met het verder implementeren van het Dalton concept. Dalton kan de school helpen in het richting geven, doordat bij alles wat Montfort doet en wil de vijf pijlers van Dalton centraal staan: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

Lees er meer over in het ROM-artikel van december 2018 


Fotografie: Jan van der Meijde (via ROM nieuws)

Top