Predicaat Excellente School voor TooropMavo en HPC Centrum

21 januari 2019

Op maandag 21 januari mochten de trotse managementteams van de LMC-scholen Het Praktijkcollege (HPC) Centrum en de TooropMavo het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beide teams hebben samen met hun docenten, ondersteunend personeel, maar ook met ouders en met leerlingen, voor de jury kunnen aantonen dat hun scholen het profiel verdienen.

Excellentieprofiel TooropMavo
Een breed aanbod in creatieve vakken en een duidelijke cultuurlijn, gericht op de persoonsvorming, de talentontwikkeling en het welbevinden van de leerling.

Vanaf 2012 is de school in een onafgebroken reeks beoordeeld als Excellent; een unieke prestatie en extra feestelijk voor TooropMavo, omdat zij straks een decennium Excellent zijn.

Wat zinsneden uit het rapport van de jury:
- De school heeft een helder profiel dat aansluit bij de behoefte van de leerlingenpopulatie. Het excellentieprofiel is relevant want het draagt bij aan een goed onderwijsklimaat, waardoor het leren van leerlingen kan plaatsvinden.
- Zowel leerlingen, docenten als ouders als schoolleiding benoemen het uitstekende onderwijsklimaat en de veilige leeromgeving met aandacht en zorg voor de leerling, als een grote kracht van school.
- Het excellentieprofiel heeft een concrete ontwikkeling doorgemaakt en er zijn concrete plannen voor verdere ontwikkeling.
- De school bereikt de gestelde doelen. De harde resultaten op het gebied van doorstroom, extra examenvakken, examenresultaten worden op een valide en betrouwbare wijze vastgesteld.

Excellentieprofiel Het Praktijk College Centrum
Onder het motto "Talent in praktijk!" zet HPC Centrum haar leerlingen in hun kracht door middel van unieke samenwerkingsprojecten met bedrijven, de zelfontwikkelde jobcoach- en toeleiding-naar-arbeid-methodiek en via onderwijs en zorg op maat.

Wat zinsneden uit het rapport van de jury:
- Het excellentieprofiel van HPC Centrum is bijzonder helder. Niemand in de school laat hierover een misverstand ontstaan. Iedereen kan het met trots benoemen.
- De jury is onder de indruk van het excellentieprofiel van HPC Centrum dat als voorbeeld kan dienen voor andere scholen. De methodiek met betrekking tot de toeleiding naar arbeid is helder en relevant.
- Het profiel sluit goed aan bij de visie van de school en vormt daarmee een sluitend geheel met de vraagstelling van de leerling van deze praktijkschool met hun specifieke achtergrond.
- De school laat met zijn schoolcultuur een robuuste en doortastende aanpak zien, die op een bijzondere manier een brug slaat tussen de schoolcultuur en bedrijfscultuur en zich daarin onderscheidt ten opzichte van andere praktijkscholen.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Rotterdam heeft meeste excellente scholen van Nederland

 

Top