Nieuwe voorzitter van het College van Bestuur

18 december 2020

De Raad van Toezicht is verheugd te kunnen meedelen dat de heer Lorenzo Civile tot voorzitter van het College van Bestuur van LMC-VO is benoemd. Hij zal zijn werkzaamheden voor LMC-VO per 15 maart 2021 starten.

De vorige voorzitter van het College van Bestuur, de heer Marc Otto, heeft per 1 augustus 2020 de organisatie verlaten en is per die datum begonnen als bestuurder bij NHL Stenden Hogeschool. De Raad van Toezicht heeft daarop de procedure gestart om een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur te vinden.

Lorenzo Civile heeft ruime ervaring als bestuurder. In zijn huidige functie bij een rechtbank heeft hij een brede portefeuille waar onder meer financiën, IT, huisvesting en innovatieprojecten deel van uitmaken. Voor zijn functie als bestuurder werkte Lorenzo in managementfuncties onder meer bij een bank en bij een financiële dienstverlener.

Lorenzo is al sinds zijn jeugd verbonden aan de stad en is dan ook goed bekend met de Rotterdamse cultuur. Hij geeft aan met veel enthousiasme met zijn nieuwe functie als voorzitter van het College van Bestuur van LMC-VO te starten.

Met vertrouwen in de nieuwe voorzitter zetten we samen de succesvolle ontwikkeling van LMC-VO verder voort.

Top