Gelukkig digitaal 2020!

7 januari 2020

ICT en technologie in het onderwijs

Onze samenleving en economie veranderen continu door de opmars van digitalisering en nieuwe technologie. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend snel tempo op. En omdat de LMC-scholen leerlingen zo goed mogelijk willen blijven voorbereiden op de toekomst, hebben wij de ambitie dat alle scholen in 2022 ‘digiproof’ zijn. Op deze manier zetten wij ons in voor een toekomst waarin docent én technologie samen, de leerling kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een zinvol en succesvol leven.

Om de kracht van ICT ten gunste van onze leerlingen ten volle te kunnen benutten, moeten wij de volgende drie deelvragen beantwoorden:

  1. Hoe integreren we digitale geletterdheid in het curriculum en maken we onze leerlingen digitaal vaardig?
    Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats innemen.

  2. Hoe bereiden we onze leerlingen voor op een zelfstandig bestaan in een wereld waarin we steeds weer betere, slimmere en efficiënte technologieën inzetten?
    De wereld verandert en om bij te blijven zijn IT-skills steeds belangrijker; het gaat om het aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden in de context van smart technologie.

  3. Hoe zorgen we ervoor dat ICT effectief wordt ingezet zodat er meer leerrendement plaatsvindt en het leerproces doelmatiger georganiseerd wordt?
    Met digitale didactiek wordt bedoeld het inzetten van ICT in leersituaties.


Docent Kelly de Bruijne-Nolles

"Het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze leerlingen en docenten is een must en reikt verder dan het kunnen aanmaken van een account op sociale media. Digitale tools kunnen inzetten bij lessen levert niet alleen plezier op maar kan ook voor tijdwinst zorgen bij collega's". – Kelly de Bruijne-Nolles, Docent Multimediaal Product Maken bij Vak College Hillegersberg

Het groeipad dat we zijn ingeslagen richting ‘digiproof’ LMC-scholen valt binnen de ambitie om de pedagogisch-didactische basis – oftewel de kwaliteit - méér dan op orde te hebben (pijler 1 uit de strategienota “Samen Groeien” 2018-2022). LMC-medewerkers zijn uitgenodigd om hierin samen te werken en elkaar te ondersteunen.

Met als uiteindelijke doel: gelukkige, gezonde en digitaal vaardige leerlingen.

Top