Coronavirus (COVID-19) - update 15 maart

15 maart 2020

'Scholen gesloten, zoveel als mogelijk is onderwijs op afstand waarbij examenleerlingen prioriteit hebben'.

Dat zijn in het kort de maatregelen die alle vo-scholen in ons land deze weken nemen om de risico's van verspreiding van het coronavirus te beperken. Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn daarover geïnformeerd.

Onderwijs op afstand

Alle scholen die onder LMC Voortgezet Onderwijs vallen, continueren zoveel mogelijk het onderwijs aan de leerlingen. Dat zal dus gebeuren op afstand (afstandsonderwijs) en niet zoals gewend fysiek op school. De directies van onze scholen bepalen in samenspraak met hun teams op maandag 16-3 de wijze waarop het onderwijs op afstand verzorgd gaat worden. De leerlingen ontvangen daarover nader bericht via de eigen school.

Examenleerlingen

Het kabinet heeft aangegeven dat er deze week meer informatie beschikbaar komt over de examens. Zodra het kan ontvangen de examenleerlingen daarover nader bericht.

Stages

Alle stages zijn voorlopig stilgezet.

Vitale beroepen

Voor mensen die behoren tot de groep met vitale beroepen en die niet in staat zijn om opvang voor hun kind – onze leerling - te organiseren, zullen de directies proberen om tot een passende oplossing te komen. Deze mensen worden verzocht contact op te nemen met de directie van de school van hun kind. 

Met deze aanpak hopen wij de gevolgen van deze ingrijpende situatie voor de leerlingen, hun ouders/verzorgers en voor onze collega's zo beperkt mogelijk te houden.

Lijst veelgestelde vragen

Klik hier om naar de website van de Rijksoverheid te gaan met de lijst veelgestelde vragen over het voortgezet onderwijs.

 

 

 

Top