Steunbetuiging

5 november 2020

Het schoolbestuur van LMC Voortgezet Onderwijs is geschokt door de recente bedreigingen aan het adres van ons collega-bestuur en de betrokken leraar bij het Emmaus College. Wij spreken onze steun uit aan alle collega’s die zich dagelijks inspannen om o.a. via burgerschapslessen onze leerlingen meningsvorming en waarden mee te geven.

Ons onderwijs en de school moeten te allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, medewerkers en docenten.

Wij maken ons hier samen hard voor.

Rob Elgershuizen
Bestuurder

Top