Sterk Techniekonderwijs: voorsorteren op de wereld van morgen

30 september 2020

Na de recente officiële kick-off starten diverse scholen en bedrijven in de regio Rotterdam Noord samen aan Sterk Techniekonderwijs (STO). Over drie jaar moeten de gebundelde krachten hebben geleid tot een toename van het aantal leerlingen dat kiest voor een technische (vervolg)opleiding.

Sinds januari 2020 krijgen regio’s in ons land in totaal jaarlijks € 100 miljoen van de Rijksoverheid om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

Populariteit
In een regio werken vmbo-, po- en mbo-scholen en het bedrijfsleven aan een gezamenlijk doel: het vergroten van de populariteit van technische (vervolg)opleidingen. Daarvoor is het nodig dat jongeren een beter beeld krijgen van de rol van techniek en technologie in (toekomstige) beroepen; dat er een dekkend techniekaanbod is in het onderwijs in de regio en dat de samenwerkingspartners hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Kick-off
De aftrap van het STO-programma voor de regio Rotterdam Noord gebeurde tijdens een officiële kick-off bijeenkomst, precies een week geleden, in de indrukwekkende Maaszaal van het Scheepvaart en Transportcollege in de Lloydstraat. Na een korte introductie van Simon Baars, namens LMC Voortgezet Onderwijs programmanager voor STO Rotterdam Noord, sprak wethouder Kasmi, van Onderwijs, Cultuur en Toerisme, over het grote belang van het opleiden van jongen mensen in de techniek en technologie voor de stad Rotterdam. Sarah Gagestein, framingspecialist, ging in op de rol die taal speelt bij de positieve beeldvorming rond techniek bij jongeren.

Werkgelegenheid
De betrokken scholen en bedrijven starten nu met het uitvoeren van de deelprojecten, die tot eind 2023 staan ingepland. Onder andere zullen er, verspreid over de regio, vijf techniekcentra opgezet worden waar leerlingen van het vmbo en po kennis kunnen maken met moderne techniek en technologie. Daarnaast worden kansrijke (technische) onderwijsprofielen opnieuw geïntroduceerd, zoals Bouw, Wonen en Interieur (BWI) bij het Vak College Hillegersberg. Ook de doorstroommogelijkheden tussen de verschillende opleidingen zullen worden verbeterd. In totaal gaan er zo’n twintig deelprojecten van start. Met elkaar vormen deze een uitgebalanceerd programma dat het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar laat aansluiten. Het streven is om hiermee de werkgelegenheid te stimuleren en daarmee de aantrekkingskracht van de regio te vergroten.

Ondersteuning
Om dit te realiseren is door de Rijksoverheid voor de regio Rotterdam Noord in totaal ruim € 7 miljoen beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar. Ná 2023 zal de financiële ondersteuning structureel zijn, aldus het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Hoe het beschikbaar komt, is uiteraard afhankelijk van het verloop van de periode 2020-2023.

De samenwerkingspartners in onze regio staan in ieder geval te trappelen om met elkaar een wezenlijke bijdrage te leveren aan de missie van STO Rotterdam Noord: jongeren helpen voor te sorteren op de wereld van morgen.

Kijk ook op: www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/rotterdam-noord.

 

 

 

Top