Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020

17 maart 2021

In november 2020 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) afgenomen bij een groot deel van onze scholen. Het geeft inzicht in de aspecten die voor het werkplezier van onze collega’s van belang zijn.

De resultaten zijn positief. Collega's hebben plezier in het werk en zijn erg bevlogen en betrokken bij het werk. De aandacht voor werkdruk wordt opgemerkt en heeft effect. Op bijna alle onderdelen in het mto is er een groei te zien van de tevredenheidsscores t.o.v. voorgaand mto. De aandachtspunten die wij meenemen zitten met name in het werk en de energie en de werkplek (bijvoorbeeld de administratieve werklast, een ontbreken van een rustige werkplek). Het LMC-doel is uiteraard het werkplezier hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren. Zeker in een tijd waarin de manier waarop we werken totaal anders is geworden en wat vraagt van onze veerkracht. Zie ook onderstaande infographic.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de SchoolEnqueteTool (SET) van E-Loo, net als het leerling- en oudertevredenheidsonderzoek eerder dit jaar.

MTO2020
Klik op de afbeelding om de infographic te openen in pdf.

Benieuwd naar onze vacatures? Bekijk ze snel op de vacaturepagina en reageer!

 

Top