Lancering werkwijzer

8 september 2021
Alle Rotterdamse v(s)o-scholen ontvangen deze week de werkwijzer, een overzichtelijke kaart die ondersteuning biedt bij het signaleren en handelen bij agressie.
 
Het liefst voorkom je incidenten in de klas, maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom is het van belang te weten wat je als docent kunt doen en bij wie je terecht kan als er toch iets gebeurt.
 
De werkwijzer is ontwikkeld ter ondersteuning van de Rotterdamse v(s)o-docenten bij het omgaan met agressie en wapenbezit in de klas. De werkwijzer is opgebouwd aan de hand van oplopende spanning leidend tot een incident; van basisrust tot escalatie. Per fase wordt aangegeven waar je op kunt letten (signalen) en wat je kunt doen (handelingsperspectieven) bij oplopende spanning. 
Collega’s Cursey en Ismail delen ook nog tips en tricks in korte informatieve filmpjes.

 

 De werkwijzer is tot stand gekomen in samenwerking met docenten en het projectteam van de betrokken partijen LMC Voortgezet Onderwijs, Yulius, Koers VO, BOOR, CVO, Erasmus Universiteit Rotterdam, De Waag en de gemeente Rotterdam.
 
Het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse vo’ gaat dit schooljaar verder met onder meer simulaties, een conferentie en het versterken van de samenwerking met opvoeders ter preventie van agressie en wapenbezit van leerlingen. 
 
Uit de gesprekken met docenten blijkt dat er behoefte is aan meer aandacht voor het werken met handelingsrichtlijnen bij fysieke agressie en wapenbezit. We starten daarom dit schooljaar met simulaties op de Rotterdamse v(s)o-scholen. In de simulaties oefenen het onderwijzend personeel (OP) en onderwijzend ondersteunend personeel (OOP) met situaties van fysieke agressie en wapenbezit aan de hand van de eigen handelingsrichtlijnen. Op basis van deze oefening worden de handelingsrichtlijnen geëvalueerd en aangescherpt. 
 
Alle informatie vind je op:  Agressie en wapenbezit in de klas - Onderwijs010
Wil je meer informatie over het project of de werkwijzer? Neem contact op met projectleider Nadine de Boer (ndboer@lmc-vo.nl).
De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs
L
MC Voortgezet Onderwijs, Yulius, Koers VO, CVO, BOOR, Erasmus Universiteit en De Waag i.s.m. gemeente Rotterdam   
Top