Feestelijke aftrap schooljaar met nieuwe naam Young Rotterdam vmbo

24 augustus 2022

Werelden verbinden op Katendrecht: Business- en Vrijeschool-onderwijs onder één modern dak

Veel nieuwe gezichten en bijbehorende nieuwe namen, zoals dat gaat op een eerste schooldag. Niet alleen voor de brugklasleerlingen, maar ook voor de school zelf. Young Rotterdam is de nieuwe naam voor de vmbo-school die sinds 2016 gevestigd is op Katendrecht. En dat werd deze ochtend feestelijk gevierd.

Brugklassers en enkele ouders schuifelen nog wat onwennig het schoolplein op, ouderejaars omhelzen elkaar enthousiast en medewerkers van Young Rotterdam ontvangen iedereen met iets lekkers en een hartelijke begroeting. Het is een gezellige boel op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Op de gevel prijkt een nieuw naambord: Young Rotterdam. Deze vmbo-school (voorheen: Young Business School Rotterdam) gaat vanaf dit schooljaar verder onder deze naam. Het geeft daarmee de twee afdelingen op de school, Young Business School Rotterdam (YBSR) en Young Waldorf School Rotterdam (YWSR) meer ruimte voor eigenheid en juist ook verbinding.

‘Er gaat vandaag nog geen boek open hoor’ zegt docent David van der Leer. Na het feestje buiten gaan de leerlingen met hun mentor de school in. Samen kennismaken of bijkletsen, praktische zaken bespreken en dan is de kop eraf. De rest van de week staan voor de verschillende leerjaren allerlei activiteiten gepland: ‘Een bezoek aan het Wereldmuseum, watersporten in de Rijnhaven of naar het strand. Een heerlijk feestweekje dus, en dan maandag echt de lokalen in.’ aldus David van der Leer.


Foto: docent David van der Leer met brugklassers

Met ingang van schooljaar 2017-2018 werd de, toen geheten, Young Business School Rotterdam uitgebreid met de afdeling Vrijeschool De Kaap (i.s.m. het Rudolf Steiner College). Dat de afdeling Vrijeschool de Kaap nu afdeling Young Waldorf School Rotterdam heet, doet recht aan het onderscheidende karakter en de gelijkwaardigheid van het type onderwijs binnen deze afdeling. Young Rotterdam is een school met 450 leerlingen waarvan 300 op de afdeling YBSR en 150 op de afdeling YWSR. De school biedt onderwijs op de vmbo-niveaus theoretisch (tl), gemengd (gl), kader beroepsgerichte leerweg (kbl) en basis beroepsgerichte leerweg (bbl) met de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn/Hospitality.

Voor meer informatie, zie ook: www.youngrotterdam.nl.

Top