Rob Elgershuizen ontvangt Stadspenning de Rotterdammert

22 februari 2022

Rob Elgershuizen kreeg de Rotterdammert vanwege zijn jarenlange inzet en bijzondere verdiensten voor het Rotterdamse onderwijs. Hij ontving de gemeentelijke onderscheiding op dinsdag 22 februari uit handen van wethouder Said Kasmi (Onderwijs, cultuur en toerisme).

Hart voor de stad
Elgershuizen heeft zich tijdens zijn loopbaan altijd ingezet voor goed opgeleide docenten voor alle Rotterdamse kinderen. Zo intensiveerde hij als directeur van het Instituut van Lerarenopleidingen bij Hogeschool Rotterdam de samenwerking tussen de Lerarenopleiding en de Rotterdamse schoolbesturen.
Ook zorgde hij als bestuurder bij het LMC Voortgezet Onderwijs voor een enorme groei van het aantal studenten dat zich laat opleiden tot docent. Inmiddels krijgen heel veel kinderen in onze stad les van professioneel, in Rotterdam opgeleide docenten.

Kansengelijkheid
Daarnaast beet Elgershuizen zich vast in de problematiek van Zuid en streefde hij ernaar om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Onder zijn leiding is een gemeenschappelijke visie en ambitie ontwikkeld om tot een sterk techniekonderwijs te komen. Daarbij schuwde hij niet om zijn nek uit te steken, om tijd en energie te investeren en partijen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

bron: persberichten Rotterdam 

       

Rob Elgershuizen ontvangt de Rotterdammert van wethouder Said Kasmi.

Samen met LMC-leerlingen blikte Rob Elgershuizen terug op zijn carrière. Lees en bekijk in het recente LMC-emagazine de samenvatting van de gesprekken tussen de leerlingen van Veenoord School for Sport & Lifestyle en Zuidrand School for Sport & Lifestyle.

Lees het interview > >

Top