MT010: Het Kunstpodium als springplank (persbericht)

10 juni 2022

In het monumentale schoolgebouw van de Mavo voor Theater MT010 in Delfshaven wordt dit jaar gevierd dat deze kleinschalige school alweer vijf jaar bestaat. Het schoolteam is er hecht en energiek en de leerlingen gemotiveerd. Dat zij met elkaar een uniek onderwijsprogramma delen, is ook door de landelijke televisiepers opgemerkt. Op 28 mei jl. besteedde het programma “Lekker in je vel” op RTL4 aandacht aan MT010 én aan de toegevoegde waarde van het kunstonderwijs.

Klik op de afbeelding om het televisie-item te openen.

 

Een diploma met meer dan cijfers

Terwijl zowel het gebouw als het pittoreske Delfshaven één en al historie ademen, houden docenten en leerlingen zich er bezig met de toekomst. Naast de reguliere vakken zoals Nederlands, Wiskunde & Rekenen en Geschiedenis zijn de leerlingen 8 uur extra per week bezig met Spel, Dans en Zang/muziek. Het uitgedachte curriculum begeleidt de leerlingen in hun brede vorming tot nieuwsgierige, gezond-kritische en creatieve mensen. “Na vier jaar lopen onze leerlingen naar buiten met een gedegen mavodiploma én met een stevige set aan vaardigheden waar zij hun hele verdere (school)carrière op kunnen vertrouwen. Dankzij het kunstonderwijs hebben zij geleerd hoe het is om ideeën en plannen daadwerkelijk om te zetten in realiteit. Meteen al vanaf het eerste jaar stimuleren we hen om uit hun comfortzone te komen en te experimenteren met taal en met hun verbeeldingskracht. Dat vergt een respectvolle setting waarin iedereen elkaar de ruimte geeft om dingen uit te proberen, te falen, daarvan te leren en door te zetten. Dat MT010 die gezonde voedingsbodem voor leren en ervaren ook biedt, is iets waar wij als team heel trots op zijn en ook terugkrijgen van ouders en verzorgers.” licht de directeur: Priscilla Mahadew toe.

Worden wie ze zijn

Onze samenleving is continu in verandering. Vergaande technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering brengen de uitdaging met zich mee voor de mens om zich daartoe te verhouden, en om met anderen écht in verbinding te kunnen blijven. Er is diepgang in contact nodig, begrip van elkaars cultuur, openheid en positieve verwondering. In deze aspecten ligt de toegevoegde waarde van het kunstonderwijs, aldus de directeur: “Bij MT010 proberen we een nieuwe samenleving van kritische denkers te bewerkstellingen. Leerlingen die elkaar inspireren, die naar elkaar luisteren en die op zoek zijn naar hun eigen mening en zich niet van alles laten opleggen. De manier waarop de kunstvakken worden aangeboden, draagt bij aan het ‘worden wie ze zijn’. Of onze leerlingen nu wél of niet kiezen voor een vervolgopleiding in de kunst- of cultuursector: de kwaliteiten die zij bij ons hebben ontwikkeld zijn essentieel voor het succesvol doorlopen ervan. Het Kunstpodium dat MT010 aan haar leerlingen biedt vormt daarmee als het ware de springplank voor de toekomst. Daar profiteren zij niet alleen zelf van, maar dit draagt óók bij aan onze samenleving.”

Eindpresentatie eerstejaars leerlingen

De Rotterdamse kunst- en cultuursector bruist weer volop. Zo ook in het Jeugdtheater Hofplein: op woensdag 22 juni a.s. staan de eerstejaars MT010-leerlingen in de spotlights op het grote podium, tijdens hun eindpresentatie voor een volle zaal vol familie en vrienden.

MT010 werkt naast het Jeugdtheater Hofplein onder andere nauw samen met de MBO Theaterschool en Albeda muziek producer en de Theaterhavo/vwo.

De Mavo voor Theater MT010
Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam
T: +31 (0)10 75 27 101
E: info@mt010.nl 
W: www.mavovoortheater.nl  

Meer weten? Klik op de afbeelding om de MT010-website te openen.


Foto: voorspeelavond MT010-leerlingen

Klik hier voor het persbericht in PDF.

Top