Agora-onderwijs in Rotterdam

10 februari 2022

Montessori Mavo Rotterdam (MMR) start met ingang van schooljaar 2022 – 2023 een afdeling voor Agora-onderwijs.

Agora?
Bij Agora staat het enthousiasme van het kind voor leren en het behouden hiervan voorop. Hierbij gaat men uit van een principe waarbij er niet ‘in hokjes’ gedacht is (vakken, roosters, etc.) maar juist in de vloeibaarheid van een leeromgeving, waarbij de leerling stappen maakt op het moment dat de leerling daar aan toe is. De leerling krijgt vanuit school inspiratie om andere aspecten te onderzoeken, maar ervaart daar binnen vrijheid, omdat de leerling de project-onderwerpen zelf kiest. De leerlingen kunnen alleen of in groepen werken en delen daarbij hun eigen tijd en ruimte in, echter altijd in overleg met de begeleider (coach) die de hele dag aanwezig is. Het is dus geen opgelegde structuur maar juist een structuur die samen met de coach bedacht is.

Dit onderwijsconcept sluit goed aan op de werkwijze en visie van MMR: Leerlingen doen heel veel zelf. Maar zij hebben ook een coach met wie zij alles kunnen bespreken en ze werken veel samen met klasgenoten. In projecten met wisselende thema's passen zij hun nieuw verworven kennis meteen toe. Zo vinden zij de ruimte voor zichzelf, voor de ander en voor de wereld.

Montessori Mavo Rotterdam is gevestigd aan Walenburgerweg in Rotterdam in een prachtig pand. De school is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer. Het centraal station met trein-, tram-, metro- en busverbindingen is op loopafstand.

Woensdagmiddag 9 februari was er een eerste kennismaking met geïnteresseerde leerlingen en hun ouders. Het eerste jaar start de Agora-groep met 15 tot maximaal 18 leerlingen.

LMC-scholen werken nauw samen met als doel het vergroten van de aantrekkingskracht van de afzonderlijke scholen en van het LMC-onderwijs. Het verscherpen van de scholenprofielen en de herkenbaarheid van een school behoort tot één van de pijlers van LMC-VO.

Montessori Mavo Rotterdam bewijst met Agora de innovatieve kracht van de school en het streven om het onderwijs continue te verdiepen. Kijk ook op de website van Montessori Mavo Rotterdam of Instagram-account: Montessori Mavo Rotterdam.

Informatie over Agora: De Vereniging Agora Onderwijs

 

Top