Excellent Wereldburgerschapsprogramma van Roncalli Mavo (persbericht)

1 juni 2022

Afgelopen maand is de Roncalli Mavo beoordeeld door het Nuffic op het gebied van wereldburgerschap. Dit resulteerde in een junior en senior certificering. Hiermee is de Roncalli Mavo in een select rijtje Nederlandse scholen gekomen, waarvan het wereldburgerschapsprogramma als excellent is beoordeeld.

Het Nuffic is de Nederlandse organisatie van internationalisering in het onderwijs. De ambitie van het Nuffic is dat alle leerlingen en studenten internationale competenties kunnen opdoen, in het buitenland of in eigen land. Zo zijn de leerlingen voorbereid op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst en zijn ze klaar om de mondiale uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan.

De Nuffic-auditcommissie (bestaande uit een schoolleider, een coördinator, een externe specialist en een ambtelijk secretaris van het Nuffic) heeft gekeken hoe de Roncalli Mavo wereldburgerschap aanbiedt. De commissie let daarbij op het schoolbeleid en de organisatie, op resultaten en het leerproces en op algemene taalvaardigheidsdoelen. Het onderzoek gaat dus verder dan het vak International Class, al is dat wel het meest zichtbare onderdeel van wereldburgerschap en internationalisering op de Roncalli Mavo.


De open houding van leerlingen en docenten en de sfeer in de school werden als zeer prettig ervaren. Daarnaast was de commissie onder de indruk van wat er op Roncalli Mavo allemaal aan wereldburgerschap gedaan wordt.

De Roncalli Mavo heeft het junior certificaat voor een periode van 5 jaar toegekend gekregen en het senior certificaat voor een periode van 2 jaar. Na deze periodes komt het Nuffic de Roncalli Mavo opnieuw beoordelen om te zien of de school dan nog steeds voldoet aan de voorwaarden om het certificaat toe te kennen. Door deze certificering krijgen de leerlingen van de Roncalli Mavo na klas 2 en na het behalen van hun diploma een officieel wereldburgerschapscertificaat.


Van de in totaal 79 Nuffic-netwerkscholen, is Roncalli Mavo nu de 10e school die gecertificeerd is. Verder zijn het Koningin Wilhelmina College, Maurick College, Mencia de Mendoza, Mencia Sandrode, Carolus Clusius College, Lentiz Dalton & HGL, Ichthus College, Blaise Pascal College en Lentiz Reviuslyceum ook gecertificeerd.

“Certificering is echt een mooie erkenning van de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt afgelopen jaren om al hun leerlingen een gedegen programma voor wereldburgerschap te bieden. Vanuit dit fundament kan er de komende jaren weer verder gewerkt worden aan de verankering binnen school. Nogmaals gefeliciteerd!”

Nuffic-team Internationale Oriëntatie en Samenwerking


Afgelopen schooljaar was Roncalli Mavo gastheer en ontving leerlingen en docenten uit Griekenland, Estland en Italië. Komende week ontvangen derdeklassers een klas uit Duinkerke, Frankrijk. Zij bezoeken o.a. het Maritiem Museum in Rotterdam en het Keringshuis in Hoek van Holland.

Zie ook:
Roncalli Mavo Rotterdam|Certificering wereldburgerschap Roncalli Mavo

Roncalli Mavo Rotterdam|Uitwisseling International Class / Griekenland en Estland

 

Top