Groen vmbo onderwijs in Rotterdam

7 december 2016

Nieuwe mogelijkheden voor groen vmbo onderwijs in Rotterdam

Met het sluiten van Wellantcollege vmbo-groen, is de indruk ontstaan dat het groene onderwijs in Rotterdam verdwijnt. Dat is niet helemaal juist. Met Wellant mbo blijft het groene beroepsonderwijs in Rotterdam bestaan. Wel worden door de sluiting van Wellant vmbo de directe doorstroommogelijkheden van groen vmbo naar groen mbo verminderd. Reden voor Wellantcollege om samen met andere scholen te zoeken naar oplossingen en met resultaat: Samen met het nieuwe Vak College Hillegersberg van LMC Voortgezet Onderwijs zijn afspraken gemaakt. Concreet betekent dit dat leerlingen van het nieuwe Vak College Hillegersberg bij het profiel ‘Dienstverlening & Producten’ groene DOE-blokken en groene keuzevakken kunnen kiezen, waarmee ze door kunnen stromen naar groen-mbo. Het Vak College Hillegersberg staat voor doen en bewegen. Het kunnen kiezen van groene activiteiten verbreedt voor vmbo-leerlingen de keuzemogelijkheden én doorstroom naar het groene mbo.

Lees het gezamenlijk perbericht van Wellantcollege, Rudolf Steiner College en LMC-VO Rotterdam > >

http://www.rijnmond.nl/nieuws/149410/Groen-vmbo-Rotterdam-lijkt-te-zijn-gered

http://www.ad.nl/rotterdam/groen-vmbo-onderwijs-blijft-toch-behouden-voor-rotterdam~a87262ef/

Top