Lyceum Kralingen innoveert door met Modelleren en Programmeren als nieuw, erkend examenvak

16 april 2021

Op donderdag 15 april jl. viel de toestemmingsbrief van onze OCW-minister Arie Slob op de digitale deurmat van Lyceum Kralingen. Lyceum Kralingen is bekend van het populaire Codasium en Technasium en van het op nationaal en internationaal niveau prijzen winnende ‘Team-Roboticus’. Tot 2025 is deze school de eerste én enige school van Nederland die het zelf ontwikkelde vak Modelleren en Programmeren mag aanbieden. Daarná wordt het vak vrijgegeven en kunnen ook andere scholen gebruik maken van de kennis en ervaring van deze kleinschalige school in Kralingen.

Hoe het begon

Op deze Unesco-school is veel aandacht voor wereldburgerschap. Leerlingen worden voorbereid op hun positie als wereldburger. In de visie van de school hebben daarom alle havo- en vwo-leerlingen, op een voor hen passend niveau, kennis en competenties nodig op het gebied van programmeren. Dit met het oog op die beroepen waarvan we op dit moment nog niet weten dat ze zullen ontstaan.

Zo startten vijf jaar geleden de eerste brugklassers met het verplichte vak coderen. Daarnaast gaf innovator, codeerdocent en onderzoeker Felienne Hermans, onder meer bekend van haar zelf ontwikkelde programmeertaal Hedy (klik hier voor meer info), al jaren op de zaterdagmiddagen gratis codeerlessen aan basisschoolleerlingen. Wat begon als een vak is in de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een specifiek profiel, namelijk het Codasium.

Uniek vak

Bij dit vak, dat al vanaf het eerste jaar te volgen is, krijgen leerlingen niet alleen de hardskills mee, maar er is ook veel aandacht voor de softskills. Denk aan samenwerken, plannen & organiseren, analyseren & structureren, reflecteren op eigen functioneren, etc.

Daarnaast is het uniek dat de projecten waaraan de leerlingen gaan werken bij Modelleren en Programmeren gekoppeld gaan worden aan externe bedrijven. De projecten waaraan de leerlingen werken zullen dus voor een deel “echte” projecten zijn, die afkomstig zijn van bedrijven die als opdrachtgever fungeren. Zo ontwikkelden leerlingen een spel aan de hand van de codeertaal Pyhton voor in de wachtkamer van een ziekenhuis.

Innovatie en arbeidsmarkt

Lyceum Kralingen maakt zich er hiermee sterk voor dat meer leerlingen geïnteresseerd raken in techniek en technologie. Wat de school zich ook ten doel stelt, is dat meer leerlingen kiezen voor informatica opleidingen vanwege het enorme tekort op de arbeidsmarkt aan specialisten op dat gebied. Een belangrijke nevendoelstelling is om meer meisjes te interesseren voor informatica.

Lyceum Kralingen bewijst óók met het nieuwe, erkende examenvak Modelleren en Programmeren de innovatieve kracht van de school en van het docententeam dat wil innoveren om het (ICT-)onderwijs continue te verbeteren.

Kijk ook op de website van Lyceum Kralingen: www.lyceumkralingen.nl en volg het Instagram-account: www.instagram.com/lyceumkralingen.


Leerlingen Lyceum Kralingen (foto: Gaby Jongenelen)

Top