Marc Otto vertrekt naar NHL Stenden Hogeschool

24 april 2020

Marc Otto, voorzitter College van Bestuur gaat LMC Voortgezet Onderwijs na vier (school) jaren verlaten.

Met ingang van 1 augustus 2020 is Marc Otto benoemd als lid College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool, een grote hbo-instelling met de hoofdvestiging in Leeuwarden.

Marc Otto is in de vier jaar dat hij gewerkt heeft bij LMC Voortgezet Onderwijs van grote betekenis geweest voor het onderwijs en de leerlingen van de 24 LMC-scholen. De LMC-scholen zijn onder zijn voorzitterschap gestaag gegroeid in leerlingenaantallen, hebben hun financiƫle positie verbeterd en hebben bovenal vooruitgang geboekt met de kwaliteit van hun onderwijs. Marc Otto laat LMC-VO achter met een sterke positie in de stad Rotterdam en omstreken.

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Marc Otto, maar respecteert zijn keuze en wenst hem alle succes toe met deze vervolgstap in zijn loopbaan. De Raad van Toezicht is van mening dat Marc Otto een sterke organisatie achter laat, met zeer gemotiveerde medewerkers, en spreekt haar vertrouwen uit in de toekomst.

Top