Samenwerking Albeda en LMC-VO op het gebied van dans en theater

21 november 2019

In de praktijk werken Albeda en LMC Voortgezet Onderwijs al samen op het gebied van dans en muziek. Op maandag 18 november 2019 werd dit met twee handtekeningen in een officieel Convenant bekroond. Het omvat de samenwerking tussen Albeda Danscollege, Albeda College Muzikant Producer, Albeda MBO Theaterschool en De Mavo voor Theater van LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO), in het verzorgen van onderwijs op het gebied van dans, muziek en theater.

Het was een feestelijke ochtend waarbij de genodigden werden toegezongen vanaf de trappen in het theater door zo’n 50 leerlingen uit de 1e klas van MT010, danslessen bijwoonden, welke werden gegeven door studenten van Albeda Danscollege en mee konden kijken bij een spelles.

Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst onderstrepen de genoemde colleges van Albeda en De Mavo voor Theater de reeds bestaande goede samenwerking tussen de scholen en spreken de intentie en de wens uit om de samenwerking te bestendigen en nader vorm en invulling te geven. De samenwerking zal zich onder andere richten op het gezamenlijk ontwikkelen van doorlopende leerlijnen op het gebied van dans, theater en muziek. Daarnaast zullen studenten van Albeda lessen verzorgen voor leerlingen van De Mavo voor Theater, en zullen leerlingen en studenten gezamenlijke projecten, workshops, voorstellingen en andere evenementen uitvoeren. Ook zullen beide partijen nadere afspraken maken over de overdracht van leerlingen van De Mavo voor Theater naar één van de Albeda colleges.

Op de foto: Gaby Vink, Directeur cluster Lifestyle, Sport en Entertainment van Albeda en de heer J.J. van der Moolen, Bovenschools directeur Kunstscholen LMC-VO.

Twee leerlingen van de Mavo voor Theater interviewden een aantal betrokkenen over de samenwerking. Bekijk de video op Facebook.

Meer weten over Mavo voor Theater? Kijk op: www.mavovoortheater.nl

 

Top