Ontwerpteam scholencomplex Stadionpark bekend

1 juni 2021

Na het afronden van een zorgvuldig selectieproces is voor de nieuwe Stadionparkschool het ontwerpteam bekend: BDG Architecten uit Zwolle.

Terugblik

Vanaf het moment dat in 2018 het Convenant VO op Zuid is ondertekend, is het eerste idee ontstaan wat de stadionparkscholen willen betekenen voor het onderwijs, de leerlingen en de wijk. Nu in mei 2021, drie jaar nadat het eerste idee gepresenteerd is en vervolgens hard is gewerkt aan de onderwijskundige visie en wat dat betekent voor docenten, leerlingen en het schoolgebouw, is na een succesvol doorlopen Europese aanbesteding een architect geselecteerd.

Tijdens het selectieproces zijn de samenwerkingspartners CVO, Sportbedrijf, LMC-VO en de gemeente Rotterdam een dialoog aangegaan met drie architectenbureaus. Onder andere op basis van het programma van eisen zijn de architecten aan de slag gegaan. Op maandag 26 april jl. zijn vervolgens de diverse schetsontwerpen gepresenteerd en beoordeeld. Uiteindelijk is gekozen voor een ontwerp waar de onderwijskundige visie het beste tot zijn recht komt. De uiteindelijk geselecteerde architect is aldus BDG Architecten uit Zwolle.


Afbeelding: impressie uit het gepresenteerde schetsontwerp.

Hoe gaan we verder?

De architect start begin juni met het voorlopig ontwerp, wat rond de herfstvakantie 2021 gereed zal zijn. In deze ronde staan de onderwijskundige visie en de vertaling daarvan in het ontwerp centraal. Zoals de planning er nu uit ziet zal de school begin januari 2025 worden opgeleverd.

Onze vmbo-scholen Vak College Zuidrand en Veenoord SCHOOL4SPORT&LIFESTYLE gaan in het nieuwe gebouw samen verder als één fantastische nieuwe school voor dynamisch en toekomstbestendig onderwijs. Het doordachte onderwijsconcept, waarin sport, lifestyle en challenge-gestuurd leren zijn verweven, zal in het nieuwe schoolgebouw op verschillende manieren en op verschillende plekken terug te vinden zijn.

Wij kijken uit naar het vervolg van dit project. 

Meer lezen? Kijk op de website van Onderwijs010. 

Top