Onderwijs

Onderwijs

LMC Voortgezet Onderwijs stimuleert scholen en docenten na te denken over werkwijzen die de effectiviteit van het onderwijs verhogen. Bovendien vormt kennisuitwisseling tussen onze scholen een centraal speerpunt om bij te dragen aan de professionalisering van onze schoolorganisatie.

Inmiddels hebben we al diverse vernieuwingen in ons onderwijs doorgevoerd, wat tot uiting komt in de scherpe profilering van onze 23 scholen. Het blijft onze opdracht om het onderwijs in de multiculturele stad Rotterdam te optimaliseren, inclusief de grote stadsproblematiek.

Goed onderwijs maken we echter niet alleen. Door de intensieve samenwerking met basisscholen die hiervoor nodig is, ontstaat over en weer kennis van, en begrip voor, elkaars onderwijsstijl en meer inhoudelijk, de diverse lesdoelen en lesmethodiek. Voor de leerling betekent dit dat hij/zij al gewend is aan de manier van lesgeven in het vo tijdens de start van zijn of haar schoolloopbaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het 'POVO project'.

We blijven streven naar betere leeropbrengsten en onderwijsprocessen en zijn er trots op dat al onze scholen door de Inspectie van het Onderwijs positief zijn beoordeeld. En we staan nooit stil: de kwaliteit is op orde, maar willen we naar een hoger plan tillen om het onderscheidende vermogen van onze scholen te behouden en verder uit te bouwen. Lees erover hier.

Top