//formactionto controller implement:::
Onderwijs

Onderwijs

LMC Voortgezet Onderwijs stimuleert scholen en docenten na te denken over methodes die de effectiviteit van het onderwijs verhogen. Wij dagen mensen uit om met vernieuwende oplossingen te komen, ook als die buiten de gebaande paden liggen. Wij bevorderen daarom kennisuitwisseling tussen scholen onderling.

Inmiddels hebben we al diverse innovaties doorgevoerd en we monitoren innovatieprocessen intensief. Daarnaast blijven wij elke dag bezig met het optimaliseren van het onderwijs in de multiculturele stad Rotterdam, inclusief de grote stadsproblematiek.

We blijven streven naar een hogere onderwijskwaliteit. Speerpunten daarbij zijn de verbetering van de taal- en rekenprestaties van leerlingen en een naadloze overgang van het primair naar ons voortgezet onderwijs en van ons voortgezet onderwijs naar mbo, hbo of universiteit.

Dankzij haar bondgenootschappen is LMC Voortgezet Onderwijs erin geslaagd om ook dit jaar vooruitstrevende trajecten in te zetten die aansluiten bij de wensen en behoeften van haar leerlingen.

Top