Onderwijs

ICT in het onderwijs

Wij zetten ons in voor een toekomst waarin docent én technologie samen, de leerling kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een zinvol en succesvol leven. Om de kracht van ICT ten gunste van onze leerlingen ten volle te kunnen benutten, moeten wij de volgende drie deelvragen beantwoorden:

1. Digitale geletterdheid
Hoe integreren we digitale geletterdheid in het curriculum en maken we onze leerlingen digitaal vaardig?
Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats innemen.

2. IT- skills
Hoe bereiden we onze leerlingen voor op een zelfstandig bestaan in een wereld waarin we steeds weer betere, slimmere en efficiënte technologieën inzetten?
De wereld verandert en om bij te blijven zijn IT-skills steeds belangrijker; het gaat om het aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden in de context van smart technologie.

3. Digitale didactiek
Hoe zorgen we ervoor dat ICT effectief wordt ingezet zodat er meer leerrendement plaatsvindt en het leerproces doelmatiger georganiseerd wordt?
Met digitale didactiek wordt bedoeld het inzetten van ICT in leersituaties.

Het groeipad dat we zijn ingeslagen richting ‘digiproof’ LMC-scholen valt binnen de ambitie om de pedagogisch-didactische basis – oftewel de kwaliteit - méér dan op orde te hebben (pijler 1 uit de strategienota “Samen Groeien” 2018-2022). LMC-medewerkers zijn uitgenodigd om hierin samen te werken en elkaar te ondersteunen. Met als uiteindelijke doel: gelukkige, gezonde en digitaal vaardige leerlingen.

Lees verder onder de foto.

LMC-DIGIPROOF 2022

Vanaf editie maart 2021 van het e-magazine, informeren wij collega's aan de hand van voorbeelden op de scholen steeds in een apart hoofdstuk aan deze opdracht. In de eerste editie nemen we collega's mee in de grote lijnen van de aanpak voor het behalen van de doelstelling, en stellen we de collega's van de denktank LMC-DIGIPROOF aan je voor. Daarnaast zijn alle medewerkers voorzien van het boekje 'Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek'. De bouwstenen in dit boekje vormen de lijn waarlangs LMC-scholen toewerken naar de doelstelling 'LMC-DIGIPROOF (eind) 2022'. Lees hier het artikel.

Expeditie digitaal

Expeditie digitaal is een unieke inspiratietour, gestart in schooljaar 2019-2020, georganiseerd door de gemeente Rotterdam, IT Campus Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen, in samenwerking met Kennisnet en SLO. In Expeditie digitaal worden Rotterdamse po- en vo-scholen ondersteund bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor digitale geletterdheid in het curriculum. Lees hoe de koploperscholen Zuiderpark College en Mavo Centraal de eerste expeditie hebben ervaren.


Studiereis Londen

In januari 2020 is een delegatie naar Londen afgereisd om informatie en inspiratie op te halen op het gebied van ICT in het onderwijs. Lees de beeldverslagen hier:

  • Deel 1 (verslag van docent Joziene de Wolf van Roncalli Mavo)
  • Deel 2 (overige beeldverslagen van de deelnemers)

 

Top