Onderwijs

Inspelen op talenten

Gelijke kansen voor elk talent (2019-2022)

‘Gelijke kansen voor elk talent’ is de kapstok van het Rotterdamse onderwijsbeleid. De ambitie de komende jaren is om samen met onderwijsinstellingen, docenten en ouders ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren in Rotterdam het beste onderwijs krijgen om het beste uit zichzelf kunnen halen. Iedereen heeft talent en verdient dezelfde kansen om dit talent te ontdekken en te ontwikkelen. Kansengelijkheid is daarom het centrale thema binnen het onderwijsbeleid en er wordt ingezet op zeven thema’s:

 • Overgangsmomenten in het onderwijs
 • Kwaliteit en toegankelijkheid
 • Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
 • Docenten
 • Burgerschap
 • Van onderwijs naar arbeidsmarkt
 • Talentontwikkeling

 

"Wij zijn ervoor om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot gelukkige, verantwoordelijke en respectvolle jongeren die goed zijn voorbereid op de volgende stap in hun (school)carrière." (uit: Strategienota LMC-VO 2018-2022)

Als Rotterdamse onderwijspartner onderstreept LMC-VO de gemeentelijke ambities. LMC-VO speelt in op de talenten van onze leerlingen. Dat houdt ook in dat een leerling de school moet kunnen vinden, die bij hem of haar past. Daarbij is het essentieel dat een leerling nu op een prettige manier kan werken aan zijn of haar ontwikkeling, met het oog op een passende vervolgopleiding en goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt straks. Alle LMC-scholen beschikken daarom over een heldere, doordachte profilering. Zie hieronder een aantal daarvan per thema uitgelicht (klik op 'Scholen' voor een volledig overzicht van het portfolio aan scholen binnen LMC-VO):

Kunst en theater

Leerlingen die creatief zijn en een passie hebben voor vormgeven en design, kunnen kiezen voor de richting kunst. Kunst is hierin vanzelfsprekend een breed begrip. Kort samengevat, draait kunst om hoe je je ideeën kunt vormgeven, uitwerken en uitdragen. Tijdens de kunstvakken doen leerlingen verder kennis op hoe zij met verschillende materialen, technieken en andere uitdrukkingsvormen hun eigen (beeld)taal of stijl kunnen ontwikkelen.

 • PT010 - De Palmentuin voor Theater biedt de theateropleiding. Leerlingen kunnen zich ontwikkelen op gebied van theater maken, dansen, zingen en beeldende kunst. Er zijn extra lessen in spel, muziek, dans, zang, film, vormgeving en workshops op het gebied van grimeren, kostuums, regisseren, belichting, geluid en theater-PR. Na het examen kan de leerling doorstromen naar een Theaterschool op mbo-niveau.
 • MT010 - De Mavo voor Theater is een unieke school voor leerlingen met een fascinatie voor het theater en biedt de kunstrichtingen toneel, dans en muziek aan. Als leerlingen een mavo/havo advies hebben, is het mogelijk dat zij in het 2e leerjaar doorstromen naar de havo op De Theaterhavo/vwo.
 • De Theaterhavo/vwo biedt de kunstrichtingen film, theater en vormgeven aan. Leerlingen gaan bij vormgeven aan de slag met onder andere schilderen, tekenen, mode en ontwerp. Bij de richting film leren onze leerlingen om verhalen en/of boodschappen te vertellen met de camera, licht en geluid. Bij de richting theater krijgen zij wekelijks toneel-, zang- en danslessen van ervaren theatertrainers, choreografen, zangcoaches en regisseurs.
 • De TooropMavo biedt een volledige leergang beeldend vormgeven aan. Deze leergang bestaat uit de vakken fine art en media design. Leerlingen kunnen na de TooropMavo onder andere verder studeren op Het Lyceum Rotterdam, in de richting kunst. Ook kunnen leerlingen bijvoorbeeld mediavormgeving studeren op het Grafisch Lyceum, waarmee de TooropMavo een samenwerkingsverband heeft.
 • Een leerling die een beroep in de dans of muziek wil gaan uitoefenen, moet veel trainen en oefenen, en in feite dagelijks lessen en begeleiding krijgen. Leerlingen van onze Havo/vwo voor Muziek en Dans krijgen deze lessen en begeleiding van ervaren vakdocenten van Codarts. Onze leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma het beste kiezen voor een vervolgstudie in het kunstonderwijs.
 • Op het Rotterdam Designcollege maken leerlingen kennis met design op uiteenlopende gebieden. Zo is er bloemdesign, fooddesign (koken en catering), human design (uiterlijke verzorging en haar- en huidverzorging), modedesign, robotica en gamedesign.  

 

Economie en ondernemen 

Leerlingen die avontuurlijk en creatief zijn, lef hebben en initiatief nemen kunnen kiezen voor de richting ondernemen. Zij leren hoe zij kansen kunnen zien en benutten op het gebied van ondernemerschap. Verder leren zij andere hoe het starten van een bedrijf werkt en welke eisen hieraan zijn verbonden.

 • Op onze Business-scholen Young Business School Rotterdam en Experience College ligt het accent op internationalisering en ondernemerschap. Het doel van de internationalisering is om leerlingen kennis te laten maken met andere culturen en internationale handel.
 • Op Het Lyceum Rotterdam kunnen leerlingen kiezen voor ondernemen op havo/vwo-niveau. Zij leren onder andere om nieuwe producten te bedenken of het aanpassen van bekende media naar innovatieve communicatiemiddelen.

 

Techniek 

De vraag naar technisch personeel wordt steeds groter, en dan vooral naar jonge technici. In de sector techniek kunnen onze leerlingen kiezen uit een groot aantal technische richtingen zoals: werken in de scheepsvaart, met computers, installatie- en elektrotechniek en het ontwerpen en fabriceren van producten.

 • Op het Vak College Hillegersberg leren onze leerlingen de facetten op het gebied van bouwen, wonen en interieur.
 • Op Zuiderpark College gaan onze leerlingen al heel snel op stage en kun je kiezen uit de volgende profielen; 1) bouw, wonen & interieur, 2) mobiliteit & transport, 3) produceren, installeren & energie.
 • Het profiel techniek wordt ook aangeboden binnen het Technasium van het Lyceum Kralingen. Het meest in het oog springende kenmerk is het vak O&O (onderzoek en ontwerpen). Vier uur per week werken de leerlingen in groepsverband aan diverse projecten. De opdrachten komen van echte opdrachtgevers buiten de school (bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de gemeente of een non-profit organisatie).
 • Roncalli Mavo werkt met het Bèta Challenge Programma (BCP). De leerling werkt tijdens BCP op een totaal andere manier aan creatieve vraagstukken. Met behulp van moderne apparatuur (een 3D printer, 3D scancomputer, kleine robots, arduino’s, Little Bits en nog meer) waardoor bij het creëren van oplossingen nog veel meer mogelijk wordt.

 

Horeca, bakkerij en recreatie

Op de Horeca Vakschool Rotterdam staan onze leerlingen vanaf hun dertiende jaar direct met de handen in het deeg in de bakkerij of in de keuken achter het fornuis. Onze leerlingen kunnen kiezen uit een ambachtelijke vakopleiding tot kok, gastheer/gastvrouw of banketbakker. 

Top