//formactionto controller implement:::
Onderwijs

Inspelen op talenten

Wij spelen in op de talenten van onze leerlingen. Onze leerlingen kunnen kiezen uit verschillende profielen om hun talenten verder te ontwikkelen. Al onze scholen hebben een eigen kleur. 

Kunst en theater
Onze leerlingen die creatief zijn en een passie hebben voor vormgeven en design kiezen voor de richting kunst. Wij leren aan hen bij deze richting hoe je ideeën moet vormgeven en uitwerken. Tijdens de kunstvakken doen onze leerlingen kennis op hoe zij met verschillende materialen en technieken moet omgaan.

Palmentuin biedt de theateropleiding. Leerlingen kunnen zich ontwikkelen op gebied van theater maken, dansen, zingen en beeldende kunst. Er zijn extra lessen in spel, muziek, dans, zang, film, vormgeving en workshops op het gebied van grimeren, kostuums, regisseren, belichting, geluid en theater-PR. Na het examen kan de leerling doorstromen naar Theaterschool op mbo-niveau.

De TooropMavo biedt een volledige leergang beeldend vormgeven aan. Deze leergang bestaat uit de vakken fine art en media design. Onze leerlingen kunnen na de TooropMavo verder studeren op Het Lyceum Rotterdam en daar de richting kunst kiezen. Ook kunnen leerlingen mediamanagement studeren op het Grafisch Lyceum, waarmee de TooropMavo een samenwerkingsverband heeft.

De Mavo voor Theater is een unieke school voor leerlingen met een fascinatie voor het theater en biedt de kunstrichtingen toneel, dans en muziek aan. Als leerlingen een mavo/havo advies hebben, is het mogelijk dat zij in het 2e leerjaar doorstromen naar de havo op De Theaterhavo/vwo.

De Theaterhavo/vwo biedt de kunstrichtingen film, theater en vormgeven aan. Onze leerlingen gaan bij vormgeven aan de slag met onder andere schilderen, tekenen, mode en ontwerp. Bij de richting film leren onze leerlingen om verhalen en/of boodschappen te vertellen met de camera, licht en geluid. Bij de richting theater krijgen zij wekelijks toneel-, zang- en danslessen van ervaren theatertrainers, choreografen, zangcoaches en regisseurs.

Een leerling die een beroep in de dans of muziek wil gaan uitoefenen, moet veel trainen en oefenen, en in feite dagelijks lessen en begeleiding krijgen. Leerlingen van onze Havo/vwo voor Muziek en Dans krijgen deze lessen en begeleiding van ervaren vakdocenten van Codarts. Onze leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma het beste kiezen voor een vervolgstudie in het kunstonderwijs.

Economie en ondernemen 
Onze leerlingen die avontuurlijk en creatief zijn, lef hebben en initiatief nemen kiezen voor de richting ondernemen. Bij ondernemen leren wij aan onze leerlingen hoe zij kansen zien en benutten op het gebied van ondernemerschap. Ze leren onder andere hoe het starten van een bedrijf werkt en welke eisen hieraan zijn verbonden. Op onze Business-scholen Young Business School Rotterdam en G.K. van Hogendorp ligt het accent op internationalisering en ondernemerschap. Het doel van de internationalisering is om leerlingen kennis te laten maken met andere culturen en internationale handel.

Op Het Lyceum Rotterdam en Lyceum Kralingen kunnen onze leerlingen kiezen voor ondernemen op havo/vwo-niveau. Op Het Lyceum Rotterdam leren ze om nieuwe producten te bedenken of het aanpassen van bekende media naar innovatieve communicatiemiddelen.

Lyceum Kralingen biedt het profiel Entreprenasium aan en is lid van het landelijk netwerk van Entreprenasia. Leerlingen kunnen bij dit profiel een eigen bedrijf starten; het is een profiel waarin je jezelf leert ontwikkelen in sociaal opzicht, initiatief leert nemen, time management en delegeren onder de knie krijgt.

Techniek 
De vraag naar technisch personeel wordt steeds groter, en dan vooral naar jonge technici. In de sector techniek kunnen onze leerlingen kiezen uit een groot aantal technische richtingen zoals: werken in de scheepsvaart, met computers, installatie- en elektrotechniek en het ontwerpen en fabriceren van producten.

Op het Vak College Hillegersberg leren onze leerlingen de facetten op het gebied van bouwen, wonen en interieur. Op Zuiderpark College gaan onze leerlingen al heel snel op stage en kun je kiezen uit de volgende profielen; 1) bouw, wonen & interieur, 2) mobiliteit & transport, 3) produceren, installeren & energie.

Het profiel techniek wordt ook aangeboden binnen het Technasium van het Lyceum Kralingen. Het meest in het oog springende kenmerk is het vak O&O (onderzoek en ontwerpen). Vier uur per week werken de leerlingen in groepsverband aan diverse projecten. De opdrachten komen van echte opdrachtgevers buiten de school (bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de gemeente of een non-profit organisatie).

Roncalli mavo werkt met het Bèta Challenge Programma (BCP). De leerling werkt tijdens BCP op een totaal andere manier aan creatieve vraagstukken. Met behulp van moderne apparatuur (een 3D printer, 3D scancomputer, kleine robots, arduino’s, Little Bits en nog meer)waardoor bij het creëren van oplossingen  nog veel meer mogelijk wordt.

Horeca, bakkerij en recreatie
Op de Horeca Vakschool Rotterdam staan onze leerlingen vanaf hun dertiende jaar direct met de handen in het deeg in de bakkerij of in de keuken achter het fornuis. Onze leerlingen kunnen kiezen uit een ambachtelijke vakopleiding tot kok, gastheer/gastvrouw of banketbakker.

In augustus 2019 start Horeca Vakschool Rotterdam in samenwerking met Het Lyceum Rotterdam de havo-leerlijn Food & Events, met uitstroomprofiel Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij.

Top