//formactionto controller implement:::
Onderwijs

Kwaliteit

Wij werken continu aan de verbetering van onze kwaliteit. Onze organisatie heeft ingezet op een ambitieuze leercultuur, met aandacht voor opbrengstgericht werken en het verbeteren van prestaties. Wij monitoren actief de kwaliteit van al onze scholen en sturen bij waar nodig.

Kwaliteitsinstrumenten
Scholen werken met verbeterplannen aan ontwikkelpunten. We geven vorm aan zelfevaluatie en collegiale visitatie. Onze scholen leren van elkaar. Wij willen dat al onze scholen tenminste een basisarrangement krijgen van de inspectie.

Top