Onderwijs

Kwaliteit

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) wil zich ontwikkelen tot een volwaardige lerende organisatie. Een open, inspirerende cultuur van reflectie, willen leren, verbeteren en ondernemend bezig zijn, maakt dit mogelijk.

Onze organisatie hecht aan een kwaliteitscultuur en betrouwbare en op de behoefte toegesneden managementinformatie. Op organisatie- en schoolniveau is er een continue cyclus van feedback en verbetering én van een instrumentarium dat dit ondersteunt. LMC-VO beschikt daarmee over een goed werkende bestuurlijke kwaliteitscyclus met daaronder liggend kwaliteitszorgsysteem. Aan de grondslag ligt de PDCA-cyclus, eigen prognoses, het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs, zelfevaluaties en tevredenheidsenquêtes voor leerlingen, ouders én personeel. Daarnaast biedt Vensters voor Verantwoording informatie en inzicht in de kwaliteit van een school. De LMC-kwaliteitscyclus van de scholen sluit daarop aan, waarbij de scholen zelf zorg dragen voor de concrete invulling ervan.

Top