//formactionto controller implement:::
Onderwijs

Leren Loont

In 2015 is binnen Rotterdam ‘Leren Loont!’ vastgesteld. De ambitie van het programma is om van Rotterdam de beste onderwijsstad van Nederland te maken. ‘Leren Loont’ is samengesteld door de schoolbesturen, kinderdagopvangsector, leraren en de gemeente. Daarnaast spant de gemeente zich in voor een eerstegraads lerarenopleiding.

Leerroutes 
Meer dan 50 procent van de Rotterdamse leerlingen gaat naar het (v)mbo. Voor een goede herkenbaarheid bij het bedrijfsleven, ouders en leerlingen splitsen de grote ROC’s Albeda en Zadkine zichzelf op in vijf sectoren zoals het techniekcollege. Ook worden er vmbo- en mbo-leerroutes met elkaar vervlochten. Daarnaast komt er vanaf het basisonderwijs veel aandacht voor loopbaanleren.

Schoolkeuze
Een gedegen schoolkeuze voor een baan die echt bestaat scheelt in verkeerde opleidingskeuzes, onnodig switchen en schooluitval. De nieuw te ontwikkelen leerroutekaart toont ouders en leerlingen bovendien hoe opleidingsroutes er uit zien en wat de perspectieven voor opleidingen op de arbeidsmarkt zijn.

Top