Onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs
LMC Voortgezet Onderwijs streeft naar passende ondersteuning voor iedere leerling. De school onderzoekt welke (extra) ondersteuning de leerling eventueel nodig heeft. Op grond van de bevindingen geeft de school zelf (extra) ondersteuning of adviseert en begeleidt naar een andere school die passende (extra)ondersteuning kan geven.

Samenwerkingsverband
LMC-VO is aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband Koers VO. Koers VO werkt samen met vo-scholen, met als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen én tussen de scholen te realiseren. Zo wordt ervoor gezorgd dat leerlingen een onafgebroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

Ondersteuningsplan
De ondersteuning en begeleiding die de school kan bieden, staat beschreven in een school specifieke ondersteuningsroute. Elke LMC-school biedt goed onderwijs en basisondersteuning voor alle leerlingen in de school. Daarnaast is er de basis plusondersteuning voor leerlingen die iets meer nodig hebben om onderwijs te volgen. Voor een klein deel van de leerlingen is extra ondersteuning nodig.

Schoolondersteuningsteam
Elke school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Het ondersteuningsteam is een netwerk van vaste personen die ondersteuning kunnen bieden aan de school. Het team bestaat uit interne – en externe deskundigen.

Eenheid Zorg
LMC-VO heeft naast de reguliere scholen ook een eenheid die zich specifiek richt op de ondersteuning aan leerlingen: de Eenheid Zorg. Deze eenheid bestaat uit het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) – Rotterdam en het Expertisecentrum.

OPDC-Rotterdam
Als de ondersteuning die de school biedt niet (langer) toereikend is voor de leerling en deze heeft tijdelijk intensieve ondersteuning en jeugdhulp nodig, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing op het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) - Rotterdam.
Leerlingen keren na verblijf op het OPDC-Rotterdam terug in het reguliere onderwijs.

Het OPDC Rotterdam bestaat uit twee vestigingen: OPDC - Noord (1e Pijnackerstraat 64) en OPDC - Zuid (Enk 130).

Expertisecentrum
Het Expertisecentrum biedt onder andere hulp op het gebied van handelingsplannen, ambulante begeleiding, onderzoeken en trainingen. Het Expertisecentrum bedient niet alleen LMC-scholen, maar op verzoek ook scholen van andere besturen.


meer informatie: www.eenheidzorg.nl

Top