LMC Voortgezet Onderwijs

Missie en visie strategie

Goed onderwijs, dat is waar de LMC-scholen zich verantwoordelijk voor voelen. Goed onderwijs, onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemeen aanvaarde norm van onze maatschappij en ook vooral rekening houdt met wat de Rotterdamse leerling nodig heeft. Of het nu om de cognitieve of de sociale vaardigheden gaat, om een leerling uit een achterstandswijk of een uit een meer bevoorrecht deel van de stad, of het nu om denkers of om doeners gaat. Goed onderwijs, dat leidt naar vervolgonderwijs, of naar de arbeidsmarkt.

Start strategieperiode 2023-2027

Het nieuwe jaar 2023 luidt de start van de nieuwe strategieperiode in, waarvoor in het kalenderjaar 2022 al de nodige voorbereidingen zijn getroffen. Met elkaar hebben we de hoofdlijnen bepaald waarlangs we ervoor gaan zorgen dat onze leerlingen leren het beste uit zichzelf te halen. Zodat zij het verschil kunnen maken voor zichzelf en hun omgeving en verantwoordelijk, kritisch, sociaal en zelfstandig in de wereld kunnen staan. Met onze kleinschalige, persoonlijke en plezierige scholen bieden wij hen veilige, inspirerende en verbindende ontmoetingsplaatsen om te kunnen groeien. Dat is onze droom; ons bestaansrecht. 

Hoe gaan we dat de komende jaren doen?

Bekijk de video. Collega's Annelou, Arzu, Hugo, Saskia en Ahmet nemen je hierin mee langs de strategische thema's waar we ons met elkaar de komende vier jaar op gaan richten. 

Samen Groeien Werkt

In de LMC-strategienota 'Samen Groeien Werkt' 2023-2027 worden de thema's die onze collega's in de video noemen aan de orde. Klik hier om de PDF te openen. Met elkaar gaan we de toekomst maken bij LMC Voortgezet Onderwijs. Want: Samen Groeien Werkt!

Stap jij ook aan boord? Klik hier voor onze vacatures.

 

 

Benieuwd naar de oude strategieperiode 2018-2022?

Lees meer over de missie, visie en strategie van LMC-VO in de voorgaande strategienota 'Samen groeien: LMC-strategie 2018-2022'. Een samenvatting ervan, gericht op medewerkers, is te vinden in E-magazine #1 en E-magazine #2 en in twee kleurrijke boekjes (Samen groeien deel 1 en 2) die zijn verspreid onder medewerkers en relaties. Daarnaast zijn aan de hand van korte video's de speerpunten uit die strategieperiode uitgelegd.

Bekijk deze '7 pijlers' in de strategievideo's (deel 1 en 2) hieronder. Collega's nemen je hierin mee in hun verhalen uit de praktijk. Van iedere pijler vind je onderaan deze pagina een korte video.

Strategievideo - deel 1

 

Strategievideo - deel 2

 

De 7 pijlers (strategieperiode 2018-2022)

Bekijk de video's waarin collega's je meenemen in hun praktijkverhaal. Laat je inspireren om ook de ruimte te pakken en op jouw manier, de strategie mee te helpen vertalen naar de schoolpraktijk. We gaan graag samen met jou die uitdaging aan. 

Pijler 1: De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde (kwaliteit)
 

Pijler 2: De waardevolle relatie van de scholen met het PO

Pijler 3: Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen

Pijler 4: De optimale doorstroom naar MBO/HBO/WO

Pijler 5: De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen

Pijler 6: De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt

Pijler 7: De strategische inrichting van scholengroepen

Top