//formactionto controller implement:::
Over Ons

Missie, visie en strategie

Goed onderwijs, dat is waar de LMC-scholen zich verantwoordelijk voor voelen. Goed onderwijs, onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemeen aanvaarde norm van onze maatschappij en ook vooral rekening houdt met wat de Rotterdamse leerling nodig heeft. Of het nu om de cognitieve of de sociale vaardigheden gaat, om een leerling uit een achterstandswijk of een uit een meer bevoorrecht deel van de stad, of het nu om denkers of om doeners gaat. Goed onderwijs, dat leidt naar vervolgonderwijs, of naar de arbeidsmarkt.

Lees meer over de missie, visie en strategie van LMC-VO in de strategienota 'Samen groeien: LMC-strategie 2018-2022'.

Alle LMC-scholen delen met elkaar dezelfde speerpunten. Welke '7 strategische pijlers' dat zijn, kun je lezen in de strategienota, of bekijken in de onderstaande video's. LMC-collega's nemen je hierin mee in hun verhalen uit de praktijk. Bekijk de video's (deel 1 en deel 2) hieronder:

Samen groeien - deel 1

Samen groeien - deel 2


Klik op de link hieronder voor de visie en het beleid 2014-2018:
Visie en meerjarenbeleid 2014-2018 >>

Top