Over Ons

Missie, visie en strategie

Goed onderwijs, dat is waar de LMC-scholen zich verantwoordelijk voor voelen. Goed onderwijs, onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemeen aanvaarde norm van onze maatschappij en ook vooral rekening houdt met wat de Rotterdamse leerling nodig heeft. Of het nu om de cognitieve of de sociale vaardigheden gaat, om een leerling uit een achterstandswijk of een uit een meer bevoorrecht deel van de stad, of het nu om denkers of om doeners gaat. Goed onderwijs, dat leidt naar vervolgonderwijs, of naar de arbeidsmarkt.

Lees meer over de missie, visie en strategie van LMC-VO in de strategienota 'Samen groeien: LMC-strategie 2018-2022'.

De missie en strategie van LMC Voortgezet Onderwijs is in 3 vormen voor LMC-medewerkers samengevat en uitgebeeld:

  • In E-magazine #1 en E-magazine #2;
  • In twee kleurrijke boekjes (Samen groeien deel 1 en 2) die zijn verspreid onder medewerkers en relaties;
  • Aan de hand van korte video's waarin de speerpunten worden uitgelegd.

 

Speerpunten

Want hoe verschillend de LMC-scholen ook zijn, ze delen met elkaar dezelfde speerpunten in de 'Samen groeien' strategie. Bekijk deze '7 pijlers' in de strategievideo's (deel 1 en 2) hieronder. Collega's nemen je hierin mee in hun verhalen uit de praktijk. Van iedere pijler is er nu ook een aparte video beschikbaar. Bekijk ze allemaal (onderaan deze pagina)!

Strategievideo - deel 1

 

Strategievideo - deel 2

 

De 7 pijlers

Bekijk de video's waarin collega's je meenemen in hun praktijkverhaal. Laat je inspireren om ook de ruimte te pakken en op jouw manier, de strategie mee te helpen vertalen naar de schoolpraktijk. We gaan graag samen met jou die uitdaging aan. 

Pijler 1: De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde (kwaliteit)
 

Pijler 2: De waardevolle relatie van de scholen met het PO

Pijler 3: Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen

Pijler 4: De optimale doorstroom naar MBO/HBO/WO

Pijler 5: De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen

Pijler 6: De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt

Pijler 7: De strategische inrichting van scholengroepen

Top