LMC Voortgezet Onderwijs

Organisatie

Wij zijn SARO! 
SARO
, dat is de krachtige, herkenbare naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs vanaf 1 januari 2024 samen verder zijn gaan. SARO wil het onderwijs nóg beter vormgeven. Waar kinderen kunnen worden wie ze willen zijn. SARO vormt de basis waarop kinderen en jongeren grenzeloos kunnen groeien en bloeien. Waar ze hun toekomst kunnen bouwen en beleven. Samen dragen wij bij aan de basis voor de rest van hun leven. Neem alvast een kijkje op de tijdelijke landingspagina wijzijnSARO.nl

Raad van Toezicht 
Het toezicht binnen SARO wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit zes personen. Eén van hen is op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad benoemd. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op het functioneren en het beleid van het College van Bestuur, maar ook op de gang van zaken binnen de stichting en haar scholen. De Raad van Toezicht adviseert en controleert en is de werkgever van het College van Bestuur.

De volgende personen vormen de Raad van Toezicht:  
Dhr. mr. drs. M.B. de Haas, voorzitter
Mevr. mr. E.J.M. van Laak, vicevoorzitter 
Mevr. W. Aendekerk
Mevr. A. Imambaks Msc
Dhr. E. Chr. Lafeber
mevr. drs. S.J. de Leeuw MA
Dhr. drs. P.H.J. Vrancken
Dhr. drs. H.H.H. Wieleman R.A. 

College van Bestuur
SARO wordt bestuurd door een College van Bestuur. Vanaf 1 januari 2024 bestaat het College van Bestuur uit Lorenzo Civile (voorzitter) en Jasmijn Kester (vicevoorzitter). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie. Met de directeuren wordt het beleid van de organisatie ontwikkeld en worden plannen opgesteld. Het College van Bestuur stuurt de directeuren van de scholen aan en geeft leiding aan het stafbureau.

Het stafbureau bestaat uit verschillende afdelingen:

Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OKI): dhr. K. Schouten  
Deze afdeling houdt zich bezig met: onderwijsbeleid, Onderwijsinspectie, kwaliteitszorg, bovenschoolse zorg en applicatiebeheer Magister

• Control & Financiële zaken (C&FZ): mevr. A. Paans 
Deze afdeling houdt zich bezig met: control op financiën en processen, P&C-cyclus, financieel beleid, treasury, advies en financiële administratie

• Algemene Zaken & PR/Marketing (AZ & PR): dhr. M. Kocken 
Deze afdeling houdt zich bezig met: afstemming beleidssamenhang, vertaling OCW-beleid, juridische zaken, communicatie, pr, marketing en bestuurssecretariaat

Digitale- en Facilitaire zaken (D&FZ): mevr. W. Witjes 
Deze afdeling houdt zich bezig met: netwerkbeheer, systeembeheer, (beleid) bestuurlijke informatievoorziening en ICT & onderwijs, huisvesting, onderhoud, inkoop, veiligheidsbeleid, arbo en BHV

• Human Resource Management (HRM): mevr. C. Pranger 
Deze afdeling houdt zich bezig met: personeels-, advies- en organisatiebeleid, professionalisering, arbo, en personeels- en salarisadministratie

Medezeggenschap
De MR-structuur is een afspiegeling van de zeggenschapsstructuur, die is vastgelegd in het organogram van LMC Voortgezet Onderwijs. In deze structuur zijn beleidsmakende aspecten neergelegd bij het College van Bestuur, voor de kader stellende LMC-zaken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gesprekspartner.

Dagelijks bestuur GMR VO
Dhr. H. van Leusen, voorzitter
Mevr. C. Stolk – Arbman, secretaris
Dhr. D. Rijkschroeff, vicevoorzitter/penningmeester

Dagelijks bestuur GMR PO
Dhr. Jan van der Sluis, voorzitter
Dhr. L. de Beer, secretaris-notulist

Vertrouwenspersoon klachtenregeling
De LMC-brede vertrouwenspersoon is: mevr. S. Külcü en dhr. S. Akkerman.
Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 562 86 87. 

Top