Pers

Feiten en cijfers

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs is ontstaan uit een aantal fusies van schoolbesturen met een algemeen bijzonder, rooms-katholiek, protestants-christelijk of interconfessionele signatuur.

LMC Voortgezet Onderwijs voert het bevoegd gezag over 23 vestigingen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam en één vestiging in Spijkenisse. In haar huidige vorm bestaat de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 1999.

Binnen de 23 vestigingen met ruim 9.300 leerlingen en ruim 1.300 personeelsleden, zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Respect voor andere overtuigingen en opvattingen wordt door alle scholen breed gedragen.

Top