Personeel

Arbeidsvoorwaarden

LMC Voortgezet Onderwijs valt onder de CAO VO en houdt grotendeels de regelingen uit de CAO VO aan. Het salaris wordt vastgesteld afhankelijk van het functieniveau van de vacature, de ervaring en bevoegdheden van de medewerker. Pensioen wordt opgebouwd bij ABP.

Daarnaast bieden we een pakket aan van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: de fietsregeling, de uitruilregeling reiskosten woon-werkverkeer met de eindejaarsuitkering, korting bij het bestellen van software en een tegemoetkoming van de vakbondscontributie. Ook kunnen LMC-medewerkers deelnemen in een aantal verzekeringen, zoals korting op de zorgverzekering. Je doet automatisch mee aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Omdat we duurzame en flexibele inzetbaarheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn er (mede vanuit de CAO VO) regelingen om het werk flexibel in te kunnen richten. Bijvoorbeeld een levensfasebewust verlofbudget om naar keuze in te zetten en uitstekende verlofregelingen als vakantieverlof en ouderschapsverlof.

Voor LMC-medewerkers is de mogelijkheid gecreëerd om via een professionaliseringstraject in aanmerking te komen voor een promotie naar een LC- of LD-functie. Naar aanleiding van de beoordeling op de competenties die bij de functie horen, kan een docent doorstromen naar een LC- of LD-functie.

Wanneer een vacature wordt uitgezet, staat daar altijd bij vermeld of dat een LB-, LC-, of LD-functie betreft. Daarop kunnen interne medewerkers solliciteren. Indien er intern geen geschikte kandidaat kan worden gevonden, wordt deze vacature extern uitgezet. Voor nieuwe personeelsleden is het dus ook, afhankelijk van ervaring en opleiding,  mogelijk direct in te stromen in een LC-of LD-functie.

Top