Personeel

Arbeidsvoorwaarden

LMC Voortgezet Onderwijs valt onder de CAO VO en houdt grotendeels de regelingen uit de CAO VO aan. Het salaris wordt vastgesteld afhankelijk van het functieniveau van de vacature, de ervaring en bevoegdheden van de medewerker. Pensioen wordt opgebouwd bij ABP.

Daarnaast bieden we een pakket aan van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: de fietsregeling, de uitruilregeling reiskosten woon-werkverkeer met de eindejaarsuitkering, korting bij het bestellen van software en een tegemoetkoming van de vakbondscontributie.

Ook kunnen LMC-medewerkers deelnemen in een aantal verzekeringen, zoals korting op de zorgverzekering. Je doet automatisch mee aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Omdat we duurzame en flexibele inzetbaarheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn er (mede vanuit de CAO VO) regelingen om het werk flexibel in te kunnen richten. Bijvoorbeeld een levensfasebewust verlofbudget om naar keuze in te zetten en uitstekende verlofregelingen als vakantieverlof en ouderschapsverlof.

Ook investeren we in jouw professionele ontwikkeling door het aanbieden van trainingen via onze LMC Academie en een eigen scholingsbudget van €600,-. Jouw ontwikkeling vinden we net zo belangrijk als de ontwikkeling van LMC-VO, hiervoor hebben wij een gesprekscyclus ingericht. Voor LMC-docenten is daarnaast de mogelijkheid gecreëerd om via een professionaliseringstraject in aanmerking te komen voor een promotie naar een LC- of LD-functie. Naar aanleiding van de beoordeling op de competenties die bij de functie horen, kan een docent doorstromen naar een LC- of LD-functie. LMC-VO heeft daarnaast 22 scholen, dat betekent dat je je ook verder kunt ontwikkelen binnen één van de andere LMC-locaties.

Top