Personeel

LMC Academie

Ons personeelsbeleid is sterk gericht op professionele ontwikkeling. Met onze LMC Academie willen wij een flinke impuls geven aan de professionalisering van ons personeel.

Onze LMC Academie biedt ondersteuning, onder meer door te verkennen welke scholingsbehoeften er zijn en wat er aan effectieve scholingsarrangementen is te vinden. Ook kan de academie ondersteuning bieden bij het gemakkelijk en toegankelijk maken van het scholingsaanbod voor iedereen én door mensen die van elkaar kunnen en willen leren met elkaar te verbinden.

Bekijk de website en het cursusaanbod > >

Het aanbod via de LMC Academie is beschikbaar voor onze eigen personeelsleden. De kosten kunnen deels na overleg met de leidinggevende over het algemeen uit scholingsbudgetten worden betaald.

Het uitgangspunt is ieders eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar professionele ontwikkeling. Landelijk wordt dit gestimuleerd door de lerarenbeurs en het lerarenregister, dat nu door de beroepsgroep zelf wordt ontwikkeld.

Top