Personeel

Nieuwe docenten en starters

Een startende leraar is een medewerker die voor het eerst een reguliere aanstelling aangaat in het onderwijs. Starters krijgen binnen LMC Voortgezet Onderwijs de kans om onder goede begeleiding in te stromen in het voortgezet onderwijs. Voor nieuwe medewerkers wordt jaarlijks een introductiebijeenkomst gehouden.

Klik op de foto voor meer informatie.

Er is extra begeleiding voor startende docenten op de school en meer tijd om lessen voor te bereiden. De startende leraar heeft recht op een reductie van zijn lesgevende taak met 20% gedurende het eerste jaar en 10% gedurende het tweede jaar van zijn aanstelling.

Klik hier voor een impressie van de Smart Start 2023 >

 

Top