Personeel

Personeelsdag

LMC-personeelsdag
Met deze dag wil LMC-VO haar medewerkers (elkaar laten) inspireren en verbinden. Onderwijs is immers mensenwerk, en een gevoel van onderlinge verbondenheid en een prettig werkklimaat zijn voorwaarden voor uitstekend onderwijs. De ervaring leert dat deze traditie van informele, LMC-brede bijeenkomsten, met aandacht voor ontspanning én inhoud, daar voor een belangrijk deel aan bijdraagt. 

Dinsdag 23 maart werd een mooi programma online gepresenteerd. Vanwege de bijzondere omstandigheden is er gekozen voor een verkort programma, dat zich afspeelde in de ochtend. Voor velen was het een eerste kennismaking met de nieuwe voorzitter van het bestuur, Lorenzo Civile. De 'special guests' waren ondernemer/professor Deborah Nas en cabaretier Guido Weijers. Zij namen LMC-collega's mee in hun verhaal in de thema’s “ICT in het onderwijs” en “Geluk”. Twee onderwerpen die meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In de koffiepauze genoot men van de lekkernijen bereid door leerlingen van de Horeca Vakschool. De leerlingen Joren en Julius van de Havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD) zorgden voor een prachtig, intiem miniconcert. MT010-docent Peter Speijer bleek een natuurtalent als dagvoorzitter. De personeelsdag werd - voor degenen die op hun eigen schoollocatie de dag volgden - afgerond met een heerlijke lunch.

Wat een mooie reacties kwamen binnen van de kijkers. Dank voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen, en dank voor alle binnengekomen reacties.

 
Klik op de video voor een sfeerimpressie. 

LMC-personeelsdag2021
Het programma van de LMC-Personeelsdag 2021

Top