Personeel

Personeelsdag

LMC-personeelsdag
Met deze dag wil LMC-VO haar medewerkers (elkaar laten) inspireren en verbinden. Onderwijs is immers mensenwerk, en een gevoel van onderlinge verbondenheid en een prettig werkklimaat zijn voorwaarden voor uitstekend onderwijs. De ervaring leert dat deze traditie van informele, LMC-brede bijeenkomsten, met aandacht voor ontspanning én inhoud, daar voor een belangrijk deel aan bijdraagt. 

Dinsdag 4 oktober 2022 had het programma van de LMC-personeelsdag een feestelijk karakter met de nadruk op ontspannen en genieten, met muziek, entertainment, spellen, optredens en aandacht voor de interne mens. De middag was gezellig, levendig en dynamisch op een geweldige plek: het ss Rotterdam. Klik op de afbeelding hieronder voor een (beeld)verslag.

Dinsdag 23 maart 2021 werd een mooi programma online gepresenteerd. Klik op de video voor een sfeerimpressie. 

 

Lees over de personeelsdag van 2018 > >

Top