//formactionto controller implement:::
Personeel

Rotterdamse Leraren C.A.O.

Rotterdamse Leraren C.A.O.
De Rotterdamse Leraren C.A.O. is een initiatief van de gemeente en schoolbestuurders. Sinds het schooljaar 2016 - 2017 bestaan deze 'Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs'. Dit zijn voorwaarden met leuke en nuttige extra's voor leraren met een bevoegdheid en pedagogisch medewerkers binnen de vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Met deze extra’s wil de gemeente de aantrekkelijkheid van Rotterdam als vernieuwende onderwijsstad bevorderen, nu en in de toekomst.  
Onderdelen van de Rotterdamse Leraren C.A.O. zijn de Rotterdamse lerarenbeurs, Broedplaats010, de Welkomstpremie van € 5000,- bij een tekortvak en de Rotterdampas.

Rotterdamse Lerarenbeurs
Met de Rotterdamse Lerarenbeurs krijgen leraren de ruimte om zich verder te ontwikkelen door een opleiding, cursus, stage of coachingstraject te volgen. Dit kan individueel of samen met collega’s, bijvoorbeeld voor een onderzoeksproject of voor het opzetten van een professionele leergemeenschap. Op www.onderwijs010.nl/lerarenbeurs vind je meer informatie.

Broedplaats010
In Broedplaats010 gaan leraren samen aan de slag met concrete opdrachten om het onderwijs te vernieuwen. Ook komt de dynamiek van de stad Rotterdam aan bod, waarbij de focus ligt op de bijbehorende uitdagingen in het onderwijs en de vroeg- en voorschoolse educatie. De eigen ontwikkeling krijgt een prominente plek, net als het persoonlijk leiderschap. Elementen die nodig zijn om vernieuwingen in gang te zetten. Aanmelden kan via www.onderwijs010.nl/broedplaats010.

Top