Personeel

Rotterdamse leraren +R

Rotterdamse leraren 
De gemeente Rotterdam investeert in de Rotterdamse leraren, door onder andere het aanbieden van een aantal voordelen. Dit als blijk van waardering voor de inzet en om werken in het Rotterdamse onderwijs nóg aantrekkelijker te maken.
De voordelen zijn:

  • de Rotterdampas
  • de Rotterdamse Lerarenbeurs
  • extra begeleiding voor starters


Rotterdamse Lerarenbeurs

Met de Rotterdamse Lerarenbeurs krijgen leraren de ruimte om zich verder te ontwikkelen door een opleiding, cursus, stage of coachingstraject te volgen. Dit kan individueel of samen met collega’s, bijvoorbeeld voor een onderzoeksproject of voor het opzetten van een professionele leergemeenschap.
Op www.onderwijs010.nl/lerarenbeurs vind je meer informatie.

Rotterdams lerarenprofiel
Hoe is het om in Rotterdam voor de klas te staan? Wat vraagt het lesgeven in Rotterdam van je? Welke competenties en vaardigheden moet je bezitten? Op de pagina: Leraar worden in Rotterdam krijg je antwoord op deze vragen, maakt je hier bewust van en zetten je aan het denken.

Ook zijn we aangesloten bij de regionale samenwerking 'Leraar van Buiten' om nieuwe leraren aan te trekken voor het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart.

Rotterdamse aanpak lerarentekort
Maar er is meer nodig voor voldoende en voldoende goede leraren. Met de Rotterdamse aanpak lerarentekort continueren we bestaande succesvolle maatregelen maar werken we ook nieuwe initiatieven uit. Het betreft een gezamenlijke aanpak van schoolbesturen, opleidingscentra, leraren en gemeente. Deze aanpak is zowel gericht op de kwantiteit (het vergroten van de instroom en het beperken van de uitstroom) als op de kwaliteit (professionele ontwikkeling en beter organiseren van onderwijs). Bekijk het verhaal van Zübeyir:

 

 

Top