Scholen

Praktijkcolleges

Welke praktijkcolleges heeft SARO? Bekijk hieronder het filmpje.

Of klik hier voor de websites:

Het Praktijkcollege Charlois
Het Praktijkcollege Zuidwijk
Het Praktijkcollege Centrum

De leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leerproces. De leerling toont respect voor zichzelf en anderen. Daarbij is een goede relatie en communicatie met ouders/verzorgers een voorwaarde. De leerling leert vanuit de echte wereld.

 

Stage
In de schoolperiode van de leerling speelt de stage een belangrijke rol. Tijdens de stage ontdekt de leerling wat hij of zij kan en wat de leerling verder wil leren. De leerling start met een interne stage als voorbereiding op de externe stage. De stage werkt volgens het principe: leren in de echte wereld.

De ervaring die wordt opgedaan tijdens de stage kan een passende baan opleveren. Tevens heeft de leerling de mogelijkheid om een gecertificeerde opleiding te volgen.

Aanmelding, toelating en nazorg
De aanmelding vindt rechtstreeks plaats bij de vestiging door de ouders. Er gaat altijd een toelatingsonderzoek vooraf aan de toelating. De leerling wordt alleen geplaatst met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv pro). Zonder tlv pro kan een school voor praktijkonderwijs een leerling niet toelaten. Als de leerling de school verlaat, volgt het zorgteam de leerling nog twee jaar.

Top