//formactionto controller implement:::
Scholen

Vmbo

Talentontwikkeling, beroepsoriëntatie en optimale doorstroming naar het mbo. Dit zijn de kernwoorden van onze scholen die zeer bewust werken aan een praktische en aantrekkelijke leeromgeving voor een gevarieerde groep leerlingen. De vestigingen werken samen. Dit heeft als voordeel dat een leerling gemakkelijk kan doorstromen naar een ander niveau of een ander profiel.

Rotterdam Designcollege  +isk
Experience College
Vak College Hillegersberg
Veenoord School for Sport & Lifestyle
Young Business School Rotterdam en afdeling Vrijeschool De Kaap
Zuidrand School for Sport & Lifestyle + isk

vmbo/mavo
Horeca Vakschool Rotterdam 
PT010 - Theater en Dans
Zuiderpark College

Uitleg vmbo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit vier niveaus. Deze worden ook wel leerwegen genoemd.
Mavo of theoretische leerweg (TL)
Doorstromen naar het havo of mbo (niveau 3 en 4). In het vierde jaar kiest de leerling een specialisatie.
Gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg lijkt veel op de theoretische leerweg en bereidt de leerling voor op de vak- en midden- kaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Een goede mix van theoretische en praktische vakken. Met deze opleiding kan de leerling doorstromen naar het mbo (niveau 3 en 4)
Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Bij deze leerweg krijgt de leerling vooral veel praktijklessen en kan na het behalen van het diploma doorleren op het mbo (niveau 2).

In de bovenbouw kiest de leerling een richting (profiel), meer informatie https://nieuwvmbo.nl/

Alle LMC-VO vmbo-scholen hebben leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
 

 

 

Top