"Verzilveren van kleurrijk talent",
het motto voor de afgelopen planperiode, het motto verbeeld in een kleurrijk logo. Van 2014 - 2018 maken we ons nog steeds sterk voor onze kleurrijke talenten, maar ons kleurenpalet gaan we vereenvoudigen zoals we onze organisatie gaan vereenvoudigen. Ons logo is de sleutel voor ons beleid, de poort naar onze ambities. Groen ontsluit onze plannen met ons onderwijs, zoals rood dat doet voor ons HRM-beleid en blauw voor onze organisatie, de structuur. Open geelals u nieuwsgierig bent naar hoe we naar onze omgeving, onze partners kijken. Of paars als u wilt kennismaken met onze kernwaarden en de bedrijfscultuur. Oranje biedt u inzicht in onze ambities m.b.t. de inzet van middelen en een aparte paragraaf over onze financiën, de ondersteuning. En wit, wit houdt onze organisatie bijeen, is de entree naar onze visie, identiteit en onze opdracht.

Maar er is meer, want we hebben voor de komende jaren niet alleen ons logo vereenvoudigd, we willen onze bedoelingen ook in onze naam terugzien. We blijven -in elk geval voorlopig- bij onze naam maar willen er onze ambities voor de komende jaren in woorden in verankeren door er het motto voor de komende jaren aan te verbinden: Leren Leven, Menselijk en op Maat, Collegiaal en Coöperatief.

LeeswijzerElk thema begint met een beschrijving van de context: wat zijn de relevante ontwikkelingen om ons heen? Wat wordt er van ons verwacht? Daarna formuleren we kernachtig onze ambitie voor de komende jaren. Om mooie ambities ook tastbaar te maken sluiten we steeds af met concrete resultaten die we willen bereiken.