//formactionto controller implement:::
Personeel

Werken bij LMC Voortgezet Onderwijs

Affiniteit met Rotterdam als grote, dynamische stad met haar multiculturele samenleving is nodig om bij LMC Voortgezet Onderwijs te werken. Extra speerpunt binnen LMC Voortgezet Onderwijs is de taalvaardigheid van de leerlingen. Dat is dan ook een aandachtsgebied waar elke LMC-docent bekwaam in moet zijn. In de regio Rotterdam wordt er de komende jaren kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in de arbeidsmarkt verwacht (vergrijzing, eerstegraads vakgebied en tekortvakken). LMC Voortgezet Onderwijs speelt hierop in door middel van het opzetten van samenwerkingsverbanden met lerarenopleidingen en organiseert zo de op- en bijscholing.

Wij investeren ook in ons onderwijsondersteunend personeel. Dit personeel is bepalend voor een veilig schoolklimaat en zorgt ervoor dat docenten optimaal kunnen lesgeven. Zij hebben vaak direct contact met leerlingen, klassen en ouders. Er worden onder meer trainingen aangeboden met praktijkcoaching.

Professionalisering
Opbrengstgericht werken, gedifferentieerd lesgeven en de didactische vaardigheden staan centraal in de professionalisering van de organisatie. Evenals de mogelijkheid om de deskundigheid te bevorderen door middel van scholing. Elke medewerker heeft een persoonlijk scholingsbudget. LMC Voortgezet Onderwijs heeft een open en transparant klimaat waar ondernemerschap, verbetering en ontwikkeling ruimte krijgen. Tenslotte streven we naar vitaal personeel; het levensfasebewust beleid en het gezondheidsbeleid dragen bij aan het welzijn van alle medewerkers.

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie over een vacature of sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Direct solliciteren kan natuurlijk ook.

Open sollicitaties en stage aanvragen kunt u sturen naar: werken@lmc-vo.nl. Acquisitie n.a.v. de vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Top